Paviments de Liti

Home » Paviments de Liti

QUÈ ÉS EL TRACTAMENT DE SILICAT DE LITI?

El tractament de silicat de liti consisteix en un procés químic i mecànic aplicat a paviments de formigó per allargar la seva vida útil o donar-los una segona oportunitat. Mitjançant eines diamantades i l’ús de mineralitzadors, rejovenim paviments desgastats pel temps i l’activitat diària.

PAVIMENTS MÉS RESISTENS

El tractament crea un sòl ecològic, que densifica i segella el paviment amb productes químics respectuosos amb el medi ambient, complint la normativa sanitària i alimentària. El procés reacciona amb el formigó fins a una profunditat de 10 mm, formant cristalls tetraèdrics que s’integren com a part de la composició del paviment, omplint els capil·lars i allargant la seva vida útil.

Amb el tractament de liti, la resistència a l’abrasió inicial augmenta fins a un 400% i la resistència a l’impacte fins a un 20%.

AVANTATGES

  1. Manteniment fàcil i econòmic: El tractament de liti no requereix “decapar” o substituir cap revestiment, cosa que redueix significativament els costos de conservació.
    Alhora de la neteja només s’ha de passar un tiràs per treure la pols
  2. Paviment impermeable: Els tractaments dels porus i la densificació de la superfície impedeixen la penetració de la brutícia.
  3. Estalvi energètic: La major reflectivitat de la llum suposa un estalvi substancial en despeses d’il·luminació.
  4. Respectuós amb el medi ambient: Tots els productes utilitzats són ecològics. El tractament de liti és líder en la densificació del formigó, reforçant-lo de manera permanent.

FUNCIONAMENT DEL TRACTAMENT

Quan s’aplica a un formigó que és estructuralment sòlid i acabat recentment, el tractament de liti endurirà uniformement el paviment mitjançant una reacció química que reté la humitat, vital per al procés d’hidratació complet.

El tractament penetra profundament en el formigó, bloquejant els porus des de dins. Així es crea un segell profund i permanent en tota mena de superfícies de formigó, omplint els capil·lars i augmentant la densitat i duresa del paviment.

RESULTATS

  1. Resistència millorada: Augmenta substancialment la resistència a l’abrasió i la durabilitat del paviment.
  2. Paviments renovats: Amb una segona vida gràcies al rejoveniment proporcionat per aquest tractament.
  3. Estètica millorada: La major lluminositat i el manteniment fàcil afegeixen valor estètic al paviment.