Mètode aplicació

Mètode aplicació impermeabilitzacio terrats ImpapolResin VIC

Home » Mètode aplicació


A Impapol Resin, ens enorgullim del nostre meticulós procés d’aplicació, dissenyat per garantir resultats duradors i de gran qualitat en tots els nostres projectes d’impermeabilització i pavimentació. El nostre enfocament es centra en l’atenció al detall i en l’ús de les millors pràctiques i materials del mercat.

Impermeabilització: Pas a Pas

 • Avaluació Inicial: Comencem amb una inspecció detallada de l’àrea a tractar per identificar els problemes específics d’humitat i determinar la millor solució.
 • Preparació de la Superfície: Netejem i preparem minuciosament la superfície per assegurar una adhesió òptima del material impermeabilitzant.
 • Aplicació del Primer: Depenent del projecte, apliquem una imprimació que millora l’unió del producte impermeabilitzant amb la superfície.
 • Aplicació del Material Impermeabilitzant: Utilitzem tècniques avançades per aplicar el material escollit, garantint una cobertura completa i uniforme.
 • Proves de Qualitat: Realitzem proves d’estanquitat per assegurar l’efectivitat de la impermeabilització.
 • Finalització i Neteja: Un cop assegurada la qualitat del treball, netegem l’àrea de treball, deixant l’espai llest per ser utilitzat.

Pavimentació: El Nostre Procés

 • Disseny i Planificació: Treballem estretament amb el nostres clients per escollir el tipus i el color del paviment que millor s’adapti a les seves necessitats i preferències.
 • Preparació del Terreny: Condicionem el terreny o la superfície existent per garantir una base sòlida i nivellada per al nou paviment.
 • Mescla i Aplicació: Preparem la mescla de pavimentació segons les especificacions del projecte i l’apliquem amb cura per assegurar un acabat llis i uniforme.
 • Curat i Tractament: Permetem que el paviment curi adequadament abans d’aplicar qualsevol tractament de segellat o acabat necessari per protegir la superfície i realçar la seva aparença.
 • Inspecció Final: Realitzem una revisió final per assegurar que el paviment compleix amb els nostres alts estàndards de qualitat i amb les expectatives del client.

Compromís amb la Qualitat i la Innovació

A Impapol Resin, ens comprometem a utilitzar només els materials més avançats i tècniques provades en tots els nostres projectes. La nostra dedicació a la innovació i la qualitat és el que ens distingeix i assegura la satisfacció total dels nostres clients.

Si estàs interessat en saber més sobre els nostres mètodes d’aplicació o si desitges discutir el teu projecte amb nosaltres, contacta amb el nostre equip avui mateix. Estem aquí per proporcionar-te solucions personalitzades que s’ajustin perfectament a les teves necessitats.