Decorativa

Impermeabilització decorativa exterior

Home » Decorativa

Impermeabilització decorativa

Paviment exterior membrana líquida poliuretà silice

Per a patis, terrats i terrasses tenim una solució d’impermeabilització decorativa per a paviments exteriors feta amb membrana líquida de poliuretà i amb acabats amb silice de diferents colors. El sistema i aplicació que fem permet un ús intensiu del sòl i una llarga durada, tant dels acabats com de les propietats impermeabilitzadores.
Aquesta solució és vàlida tant per a exteriors com per a interiors, on s’aconsegueix un bon aïllament del subsòl. Una impermeabilització total i duradora amb acabats personalitzats que proporcionarà un paviment que llueix i que dóna un gran resultat a nivell de impermeabilització. Fem l’acabat amb el disseny a mida de les necessitats del nostre client i amb les propietats impermeabilitzadores adequades a l’espai i dinàmiques del subsòl.

impermeabilització líquida poliuretà paviment terrat decoratiu exterior mollet vallès Barcelona

paviment deoratiu silice exterior mollet bardelona impermeabilització líquida

Per arribar a aquests acabats i donat que es tracta d’un paviment exterior, hem hagut de fer diferents passos per a donar-li una uniformitat i aconseguir la màxima durabilitat i efectivitat en quant a aïllament i impermeabilització. El primer pas ha estat treure el paviment antic amb la màquina de fresar dotada d’aspiració i amb martell pneumàtic per acabar de treure les parts més resistents.

treballs eliminació paviment antic martell pneumàtic   aixecar paviment maquina fresar martell pneumàtic vallès
      Eliminació paviment maquina fresar i martell pneumàtic impapol aixecat paviment vell martell pneumàtic impapol resin

Un cop hem retirat tot el paviment antic procedim a aplicar una capa d’imprimació per consolidar i endurir el sòl i permetre una sòlida unió amb la capa de resina de poliuretà elàstica que permetrà regularitzar el terra i anular deformitats.

   ampliació detall paviment decoratiu silice exterior mollet barcelona impermeabilitzat membrana líquida poliuretà amb silice
Aplicació capa imprimació consolidació enduriment sòl i ampliació acabat paviment decoratiu silice impermeabilitzant

Amb el sòl preparat amb la capa de resina de poliuretà elàstica, hi apliquem l’acabat amb silice que dóna el color escollit i ho sallem amb la capa impermeabilitzant de membrana de poliuretà.

Per finalitzar apliquem una capa de resina de poliuretà transparent amb propietats alifàtiques que permetrà mantenir el color i la qualitat dels acabats, en cas de necessitat es pot reforçar les propietats antideslliçants amb un material específic.

Contacti amb Impapol Resin i demani el seu pressupost de impermeabilització i paviments omplint el següent formulari o al telèfon 660 467 893